CHZT – czyli Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen, jest uniwersalnym wskaźnikiem stosowanym w procesach związanych z oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. Ścieki przemysłowe i komunalne posiadają określone parametry uzależnione od charakterystyki źródeł ich powstawania. Rozpoczęcie procesu oczyszczania ścieków zawsze wymaga poznania ich właściwości. Niezbędny był wskaźnik przy pomocy którego będzie możliwe stwierdzenie jak bardzo ścieki są zanieczyszczone i ustalenie jaki typ  oczyszczalnia ścieków będzie sobie w…

Read More